loader
tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE

arrow left
arrow right

Wybierz co Cię interesuje

Wybór Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze to gwarancja rozwoju w aspekcie intelektualnym, społecznym i kulturalnym. Kształcimy wysoko wykwalifikowanych specjalistów poszukiwanych na rynku pracy. KANS to droga do sukcesu!

Aktualności

Wydarzenia i aktualności z życia akademickiego

04 Gru 2023
Studencki klub poetycki "Pisane słowem"!

Już w środę 16 grudnia o godzinie 17:00 rusza pierwsze spotkanie studenckiego klubu poetyckiego "Pisane słowem"! Piszesz własne teksty? Chcesz posłuchać autorskiej poezji swoich rówieśników? Dołącz do nas - podziel się mocą swojego słowa.

04 Gru 2023
Studenci DIETETYKI w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze!

W dniu 28.11.2023 studenci II roku dietetyki odwiedzili młodzież uczącą się w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze z misją promocji zdrowego stylu życia. Dietetycy z KANS przeprowadzili zajęcia edukacyjne z uczniami szkoły średniej mające na celu przybliżenie aktualnych założeń zdrowego stylu życia, w tym również dokonywania prawidłowych wyborów żywieniowych. Zajęcia edukacyjne obejmowały część teoretyczną z wykładem o tematyce żywieniowej oraz część warsztatową, podczas której studenci przeprowadzili m.in. quiz edukacyjny oraz ćwiczenia zespołowe utrwalające zdobytą wiedzę. Za organizację zajęć edukacyjnych składamy serdeczne podziękowania pani mgr Grażynie Dąbek.

04 Gru 2023
Koło Naukowe Inicjatyw i Badań Społecznych w LO nr 3 w Jeleniej Górze!

W środę, 29 listopada, w ramach zawartego porozumienia Uczelni z LO nr 3 w Jeleniej Górze, członkowie Koła Naukowego Inicjatyw i Badań Społecznych zostali zaproszeni do udziału w spotkaniu z młodzieżą. W trakcie tych warsztatów nasi studenci nie tylko skupiali się na budowaniu silniejszych więzi poprzez integrację, lecz także przekazywali cenne treści edukacyjne. Klasy uczestniczyły w przygotowanych aktywnościach, wykazując się dużym zaangażowaniem w panelu wykładowym, który prowadziła przewodnicząca Koła, Kora Samerdak. Warto podkreślić, że całe wydarzenie przepełnione było pozytywną komunikacją i atmosferą zabawy. Wśród prowadzących warsztaty znaleźli się założyciele Koła, studenci drugiego roku psychologii, którzy dzielili się swoją wiedzą i pasją z młodzieżą licealną. To wydarzenie stanowi jedno z wielu elementów patronatu, którym objęto "Chemika". Jesteśmy pełni nadziei, że nasza dalsza współpraca będzie równie owocna jak to środowe spotkanie. Fotodokumentacje ze spotkania wykonała Barbara Wyleżoł.

01 Gru 2023
Warsztaty z cyberbezpieczeństwa

Dnia 1 grudnia, w kontekście owocnej współpracy pomiędzy naszą Uczelnią a ZST "Mechanik", odbyły się inspirujące warsztaty z zakresu cyberbezpieczeństwa. Klasa IB o kierunkach: technik grafiki cyfrowej i technik spedytor miała okazję uczestniczyć w tej wartościowej lekcji, zorganizowanej przez Katedrę Nauk Technicznych. Prowadzącym zajęcia był pan Daniel Gotthardt, uznany ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, który hojnie podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi adeptami technologii. Uczestnicy warsztatów nie tylko zdobywali teoretyczne informacje, ale także pracowali nad praktycznymi umiejętnościami związanymi z ochroną danych, identyfikacją zagrożeń internetowych i zabezpieczaniem swoich prywatnych informacji online. Niebagatelnym elementem warsztatów były również zagadnienia związane z cyberprzemocą. Inicjatywy takie jak ta podkreślają nasze zaangażowanie w edukację młodych ludzi w zakresie nowoczesnych technologii oraz rozwijanie świadomości dotyczącej walki z zagrożeniami związanymi z cyberbezpieczeństwem i cyberprzemocą.

30 Lis 2023
PRACA - Pracownik ds. księgowych w Dziale Kwestury na pełen etat

       KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH w JELENIEJ GÓRZE  Z A T R U D N I  Pracownika ds. księgowych  w Dziale Kwestury na pełen etat     Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: 1. prowadzenie i pełna obsługa rejestrów księgowych polegająca w szczególności na: kompletowaniu dokumentów danego rejestru, należyte gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, kontrola prawidłowości księgowań danego rejestru, rzetelności obrotów oraz prawidłowości powiązań miedzy kontami, 2. prowadzenie analityki kont  zgodnie z zasadami ZPK poprzez: analizę prawidłowości zapisów i sald na kontach analitycznych, prowadzenie windykacji należności, dbałość o terminowe regulowanie zobowiązań, 3. wystawianie faktur VAT, 4. wystawianie not odsetkowych, not korygujących w swoich rejestrach, 5. obsługa programów z systemu SYMFONIA: Finanse i Księgowość, Handel.   Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia wyższego ekonomicznego, praktycznej znajomości MS Office, znajomości ustawy o rachunkowości, dyspozycyjności, komunikatywności, wysokiego poziomu komunikacji interpersonalnej, umiejętności pracy w wielu obszarach jednocześnie i pod presją czasu. Oferujemy: stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, nagrody jubileuszowe, świadczenia socjalne, „13” pensję.   CV należy kierować w terminie do 14.12. 2023 r. na adres: kadry@kans.pl lub pocztą: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych Dział Kadr ul. Lwówecka 18 58-506 Jelenia Góra   Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa.          

29 Lis 2023
Nowe horyzonty dla studentów WNHiS KANS! Współpraca z Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze

Dnia 28.11.2023 r. Rektor KANS, dr Elżbieta Zieja, prof. KANS, oraz Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze - SSR Pani Agnieszka Kałużna Rudowicz wraz z Panem Jackiem Trembeckim - zawodowym kuratorem sądowym oraz z Panem Łukaszem Ferensowiczem - kuratorem specjalistą i kierownikiem 3. Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, oficjalnie zainicjowali współpracę mającą na celu zacieśnienie relacji pomiędzy Uczelnią a Sądem. Ten krok otwiera przed studentami Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych nowe możliwości praktyk zawodowych. Jakie korzyści to przynosi dla studentów WNHiS? 1. Rzeczywiste doświadczenie: studenci psychologii i pedagogiki będą mogli uczestniczyć w realnych projektach z obszaru sądownictwa, co wzbogaci ich umiejętności i przygotuje do wyzwań zawodowych. 2. Bezpośredni kontakt z ekspertami: praktyki oferują nie tylko teorię, ale i bezpośrednią interakcję z profesjonalistami, z których doświadczenia można czerpać w codziennej praktyce. 3. Rozbudowany Networking: staż w Sądzie to doskonała okazja do nawiązywania kontaktów zawodowych, co może się przekształcić w cenne relacje na przyszłość. 4. Podnoszenie kwalifikacji: praktyki są dostosowane do programu studiów, co pozwala na doskonalenie umiejętności w bezpośrednim zastosowaniu praktycznym. 5. Łatwiejszy start w karierę: doświadczenie zdobyte w sądzie stanie się wartościowym atutem na rynku pracy, czyniąc naszych absolwentów bardziej konkurencyjnymi. To dopiero początek! KANS jest pierwszą uczelnią w Polsce, która podjęła takie innowacyjne kroki. To strategiczne porozumienie to nie tylko ukłon w stronę doskonałości edukacyjnej, ale również krok w kierunku praktycznej współpracy między światem akademickim a instytucjami prawnymi. #KANS #PraktykiZawodowe #InnowacjeEdukacyjne #StudenckaPraktyka #WspółpracaZawodowa #WNHiS #KarkonoskaAkademia #SądRejonowy #Sądownictwo #Doświadczenie #Rozwój #JeleniaGóra #DolnyŚląsk

Zobacz Wszystkie
Nowa kadra akademicka

Zajęcia dla studentów prowadzą specjaliści, praktycy oraz pasjonaci danej dziedziny.

Bezpłatne studia I i II stopnia

Ponad 20 specjalności do wyboru, nowe kierunki już wkrótce! Studia podyplomowe - 9 kierunków do wyboru.

Nowoczesne pracownie i laboratoria

M.in. studio radiowe, pracownia kryminalistyki, gastronomii, DJ, nauki języków, fizjologii wysiłku, laboratoria chemiczne, strzelnica, centrum symulacji medycznej.

Praktyki w renomowanych miejscach

Zdobądź doświadczenie i praktykę u najlepszych pracodawców w okolicy. Poznaj tajniki zawodu i ucz się od najlepszych.

Campus w samym sercu Karkonoszy

Wydziały, basen, hala sportowa, biblioteka, akademik, pracownie - wszystko w jednym miejscu.

Sprawdź kierunki

Bezpłatne studia I i II stopnia i ponad 20 specjalności do wyboru! KANS to również studia podyplomowe - 9 pożądanych kierunków! Zobacz, co możemy razem osiągnąć.

Opinie o Nas

Od ponad 20 lat uczelnia buduję ofertę edukacyjną na najwyższym poziomie

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze to umiejętności i wiedza, które uzyskane są na zajęciach w więszości praktycznych. Dzięki temu nie czuje się, że wiedze student ma wyłącznie książkową. Usytuawanie Ucze...

dr n. KF. Dariusz Milko
Fizjoterapia, nauczyciel akademicki KANS

Karkonoska to uczelnia silnie osadzona w kontekście lokalnym. To, co ją wyróżnia, to kameralność i dobre, partnerskie relacje pomiędzy studentami a kadrą. Jesteśmy blisko studentów, z wieloma mamy kontakt nawet po latach.

dr Oliwia Tarasewicz-Gryt
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, nauczyciel akademicki KANS

Pracując w Karkonoskiej często nachodzi mnie myśl, że chciałabym być na miejscu tych młodych ludzi. Bardzo fajny program nauczania, praktycy jako wykładowcy, dodatkowe i certyfikowane kursy, grupy, w których mamy szansę na indywidualn...

mgr Magdalena Otto
Dietetyka, nauczyciel akademicki KANS

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze to umiejętności i wiedza, które uzyskane są na zajęciach w więszości praktycznych. Dzięki temu nie czuje się, że wiedze student ma wyłącznie książkową. Usytuawanie Ucze...

dr n. KF. Dariusz Milko
Fizjoterapia, nauczyciel akademicki KANS

Karkonoska to uczelnia silnie osadzona w kontekście lokalnym. To, co ją wyróżnia, to kameralność i dobre, partnerskie relacje pomiędzy studentami a kadrą. Jesteśmy blisko studentów, z wieloma mamy kontakt nawet po latach.

dr Oliwia Tarasewicz-Gryt
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, nauczyciel akademicki KANS

Pracując w Karkonoskiej często nachodzi mnie myśl, że chciałabym być na miejscu tych młodych ludzi. Bardzo fajny program nauczania, praktycy jako wykładowcy, dodatkowe i certyfikowane kursy, grupy, w których mamy szansę na indywidualn...

mgr Magdalena Otto
Dietetyka, nauczyciel akademicki KANS

Dlaczego warto wybrać KANS?

ikony

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze to jedyna, autonomiczna i publiczna uczelnia wyższa, która gwarantuje systematyczny wzrost poziomu jakości świadczonych usług edukacyjnych dla studentów i otoczenia zewnętrznego oraz kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów poszukiwanych na rynku pracy. Posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczno-laboratoryjne ulokowane w urokliwym kampusie uczelnianym, w którym znajdują się m.in.: jedna z najnowocześniejszych bibliotek na Dolnym Śląsku, kryta pływalnia, hala sportowa z bogatym zapleczem rekreacyjnym, profesjonalne studio radiowe oraz pracownia DJ, specjalistyczne laboratorium chemiczne, kryminalistyczne, gastronomiczne oraz Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Na terenie kampusu znajduje się również akademik, strzelnica oraz pracownia fizjologii wysiłku. Wyposażenie dydaktyczno-laboratoryjne KANS pozwala na prowadzenie wieloprofilowych prac badawczych.

Nasi Partnerzy

FUNDACJA NOWY STAW

ZST MECHANIK

TEATR IM. C.K. NORWIDA

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

FUNDACJA NOWY STAW

ZST MECHANIK

TEATR IM. C.K. NORWIDA

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE